ArbeidsPsycholoog

Empty Pages is de praktijk van Erna Luttik - registerpsycholoog NIP/ Arbeid en organisatie.

 • Psychologisch onderzoek bij loopbaanvragen
  • Welke richting kies ik in mijn loopbaan?
  • Welke taken en functies passen bij mij?
  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen als professional?
  • Hoe voorkom ik spanningsklachten in mijn werk?
 • Coaching -¬† professioneel ontwikkelen/ preventie van uitval / herstel bij burnout of stressklachten
 • Werk je met een chronische ziekte? ADHD? Dyslexie? Een fysieke beperking? We weten wat dat betekent voor ¬†werk.
 • Voor organisaties:
  • Inzicht in de ontwikkelbaarheid van de competenties van uw medewerker
  • Inzicht in (beter) passende taken of functie
  • Inzicht in de talenten en valkuilen van een sollicitant
  • Loopbaantraject in onderzoek en 10 gesprekken
  • Inzicht in samenwerking en teamrollen in een team
 • Training 'werken met gezondheidsklachten'
 • Training 'Geef jezelf stem!'

Heb je nog plezier in je werk?

Zoveel tijd en energie die je geeft aan je werk. het maakt heel wat uit of je dat met plezier doet of met tegenzin je er elke dag naar toe sleept.

 

Natuurlijk zijn we realistisch: niet elke dag is geweldig, maar als er amper meer plezier is, is het verstandig om coaching te zoeken of een loopbaanonderzoek bij ons te doen!

Wist je dat...

.. ADHD-ers vaak wisselen van baan! Een onderzoek gaf aan dat over een periode van 15 jaar 40% maar liefst 9 keer of vaker van werk was geswitcht.

.. veel ADHD-ers werken in onregelmatige diensten, in buitenwerk, in sport of veel reizen in hun werk. Ook zijn er heel wat die een eigen bedrijf hebben.

.. je als ADHD-er kunt profiteren van tijden van hyperfocus!

.. niet alles aan jou toe te schrijven is aan ADHD. Je bent ook een uniek persoon met unieke kanten.

 

Werken met een visuele beperking

..vraagt veel en vermoeidheid is een serieus probleem daarbij!

In Gedrag en Organisatie staat het verslag van Erna's onderzoek naar werkgerelateerde vermoeidheid bij werknemers met een visuele beperking.

Samenvatting

Veel mensen met een visuele beperking ervaren hun werk als vermoeiend. Het doel van dit onderzoek is om de mate van vermoeidheid en daarmee samenhangende factoren te onderzoeken bij werknemers met een visuele beperking en de effectiviteit van een tweedaagse groepsinterventie, gericht op energiemanagement, te bepalen. Dit is gedaan middels een vergelijkende studie met een trainingsgroep (n = 31) en controlegroep (n = 36) van werknemers met een visuele beperking. Werknemers met een visuele beperking rapporteren significant hogere niveaus van vermoeidheid dan werknemers zonder visuele beperking in een normatieve populatie; vermoeidheid blijkt vooral gerelateerd aan praktische zaken zoals werkdruk, visuele inspanning en reizen en mobiliteit. Vermoeidheid is negatief gerelateerd aan een positieve houding tegenover gebruik van hulpmiddelen. Vermoeidheid blijkt tevens gerelateerd aan een specifieke vorm van prestatiemotivatie, maar niet aan persoonlijkheid. Voor zowel de interventiegroep als de controlegroep is er een afname van de vermoeidheid die verband houdt met het aantal acties of aanpassingen die werknemers initieerden en aan actie om de visuele inspanning te verminderen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat werkgerelateerde vermoeidheid een serieus probleem is voor werknemers met een visuele beperking, niet gerelateerd aan persoonlijkheid maar vooral aan praktische zaken. Het onderzoek geeft aanknopingspunten voor energiemanagement en duurzame inzetbaarheid van de doelgroep.